Oleksandr Borodachev

Results

Setka Cup 05/25 20:25 - Oleksandr Borodachev v Aleksandr Paniotov Walkover
Setka Cup 05/25 18:25 - Ruslan Khripun v Oleksandr Borodachev Walkover
Setka Cup 05/25 16:25 - Dmytro Derevynskyi v Oleksandr Borodachev Walkover
Setka Cup 05/25 15:25 - Oleksandr Borodachev v Artem Derevynskyi 0-3
Setka Cup 05/25 14:25 - Ruslan Solomko v Oleksandr Borodachev 3-0
Ukrajina - Win Cup 05/23 00:50 - Oleksandr Borodachev v Oleksandr Naida 3-1
Ukrajina - Win Cup 05/23 00:15 - Igor Trydukh v Oleksandr Borodachev 3-0
Ukrajina - Win Cup 05/22 23:05 - Mikhail Popov v Oleksandr Borodachev 3-1
Ukrajina - Win Cup 05/22 21:20 - Oleksandr Naida v Aleksander Borodachev 2-3
Ukrajina - Win Cup 05/22 20:45 - Aleksander Borodachev v Igor Tridukh 3-1
Ukrajina - Win Cup 05/22 19:35 - Aleksander Borodachev v Mikhail Popov 3-0
Ukrajina - Win Cup 05/20 10:00 - Aleksander Borodachev v Aleksandr Likhitskiy 1-3