Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Korobko 11 11 9 9 11
Roman Konkulovskyi 7 5 11 11 7