Iryna Vasiv

Leagues Played
Setka Cup - ženy 266

Results

Setka Cup - ženy 09/15 10:55 - Iryna Vasiv v Anastasiia Buryh L 0-3
Setka Cup - ženy 09/15 08:55 - Anastasiia Baryliak v Iryna Vasiv W 1-3
Setka Cup - ženy 09/15 07:55 - Iryna Vasiv v Hanna Holiak L 1-3
Setka Cup - ženy 09/15 06:55 - Mariia Volosianska v Iryna Vasiv W 0-3
Setka Cup - ženy 09/15 05:25 - Iryna Vasiv v Viktoriia Okhnych W 3-2
Setka Cup - ženy 09/14 17:55 - Iryna Vasiv v Viktoriia Okhnych L 1-3
Setka Cup - ženy 09/14 16:25 - Iryna Vasiv v Mariia Volosianska W 3-1
Setka Cup - ženy 09/14 14:55 - Iryna Vasiv v Anastasiia Baryliak W 3-2
Setka Cup - ženy 09/14 13:25 - Iryna Vasiv v Anastasiia Buryh W 3-1
Setka Cup - ženy 09/14 11:55 - Iryna Vasiv v Hanna Holiak W 3-2
Setka Cup - ženy 09/08 10:55 - Iryna Vasiv v Anastasiia Buryh W 3-1
Setka Cup - ženy 09/08 08:55 - Mariia Volosianska v Iryna Vasiv L 3-0