Moskva - Liga Pro Vladimir Nemashkalo v Igor Minchenkov 0-0
Moskva - Liga Pro 04/05 03:30 Artem Aronov v Andrey Menshikov 0-3
Moskva - Liga Pro 04/05 03:00 Dmitrii Redenkov v Pavel Korolev 8-11
Moskva - Liga Pro 04/05 03:00 Sergey Kuzmin v Vladislav Smaglyukov 3-2
Moskva - Liga Pro 04/05 02:30 Anatoly Trushkin v Oleg Nikiforov 3-2
Moskva - Liga Pro 04/05 02:30 Anatoly Trushkin v Oleg Nikiforov 3-2
Moskva - Liga Pro 04/05 02:30 Andrey Menshikov v Sergey Kuzmin 1-3
Moskva - Liga Pro 04/05 02:00 Dmitrii Redenkov v Pavel Korolev 3-1
Moskva - Liga Pro 04/05 02:00 Artem Aronov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Moskva - Liga Pro 04/05 01:30 Oleg Nikiforov v Dmitrii Redenkov 3-0
Moskva - Liga Pro 04/05 01:30 Sergey Kuzmin v Artem Aronov 0-3
Moskva - Liga Pro 04/05 01:00 Anatoly Trushkin v Pavel Korolev 3-0
Moskva - Liga Pro 04/05 01:00 Andrey Menshikov v Vladislav Smaglyukov 3-0
Moskva - Liga Pro 04/05 00:30 Pavel Korolev v Oleg Nikiforov 1-3
Moskva - Liga Pro 04/05 00:30 Vladislav Smaglyukov v Sergey Kuzmin 2-3
Moskva - Liga Pro 04/05 00:00 Dmitrii Redenkov v Anatoly Trushkin 0-3
Moskva - Liga Pro 04/05 00:00 Artem Aronov v Andrey Menshikov 1-3
Moskva - Liga Pro 04/04 23:30 Alexander Skrebnev v Evgeniy Ilyukhin 0-3
Moskva - Liga Pro 04/04 23:30 Viktor Ivanov v Aleksei Yanshaev 3-2
Moskva - Liga Pro 04/04 23:00 Igor Minchenkov v Vladimir Nemashkalo 3-2
Moskva - Liga Pro 04/04 23:00 Vitalii Bazilevskii v Artem Arutiunyan 3-2
Moskva - Liga Pro 04/04 22:30 Alexander Skrebnev v Igor Minchenkov 3-1
Moskva - Liga Pro 04/04 22:30 Viktor Ivanov v Artem Arutiunyan 3-1
Moskva - Liga Pro 04/04 22:00 Aleksei Yanshaev v Dmitriy Rutko Cancelled
Moskva - Liga Pro 04/04 22:00 Aleksei Yanshaev v Vitalii Bazilevskii 1-3
Moskva - Liga Pro 04/04 22:00 Evgeniy Ilyukhin v Vladimir Nemashkalo 0-3
Moskva - Liga Pro 04/04 21:30 Igor Minchenkov v Evgeniy Ilyukhin 1-3
Moskva - Liga Pro 04/04 21:30 Artem Arutiunyan v Aleksei Yanshaev 2-3
Moskva - Liga Pro 04/04 21:00 Viktor Ivanov v Dmitriy Rutko Cancelled
Moskva - Liga Pro 04/04 21:00 Viktor Ivanov v Vitalii Bazilevskii 3-0